Dan kada je Sarajevo dobilo električnu rasvjetu
01. maj 2013. u 21:23
Dan kada je Sarajevo dobilo električnu rasvjetu
0


Prvog maja 1895. godine Sarajevo je dobilo električnu rasvjetu koja je zamijenila fenjere na ulje koji su do tada osvjetljivali grad.

Austrougarska uprava se, po uzoru na ulice u New Yorku, u Sarajevu odlučila na izgradnju prve električne centrale, a samim tim i električne rasvjete na ulicama.

Početkom 1893. godine, počela je izgradnja centrale na Hisetima uz Miljacku. Prvo testiranje svjetla je izvršeno  3. i 4. aprila 1895. godine.

Među prvim gradovima u Evropi Sarajevo je dobilo električnu rasvjetu ulica. Naknadno su postavljene instalacije u najvažnijim ulicama i objektima u gradu.

Isti dan, u Sarajevu je počeo saobraćati prvi električni tramvaj.

Radiosarajevo.ba

Smatrate li da je opravdano da GRAS podigne kredit od 50 miliona KM?

Nije opravdano, novac im treba samo da pokriju dugovanja
Ne znam
Opravdano je, iskoristit će to za poboljšanje usluga